Friday, May 17, 2013

HARI KEMBALI DAN HARI KEBANGKITANDan salam serta sholawat kepada kakek saya Muhammad Rasulullah dan kepada keluarganya yang suci dan kepada para Nabi Allah sebelumnya dan semua keluarga suci mereka, kepada para pengikut kebenaran sampai pada hari manusia berdiri di hadapan Allah yang maha agung, terutama sifat-sifat-Nya dan maha mengalahkan.

Dan kepada kalian yang dirinya disebut Antikristus (Dajjal) dalam blog Imam Mahdi www.mahdi-alumma.com kemudian, kalian telah menempatkan diri kalian pada aturan sebelumnya untuk menjadi seorang dukun/tukang klenik, dan itu adalah urusan kalian. Dalam berbagai kasus, yang membawa pada yang kalian ingin katakan, apapun itu dan bagaimanapun itu mungkin dan dengan izin Allah Tuhan seluruh dunia, kami mampu membungkamnya dengan kebenaran.