Friday, January 3, 2014

Orang-orang Terbaik di Antara Orang-orang TerbaikOrang-orang Terbaik di Antara Orang-orang Terbaik

Dengan nama Allah/Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, salam kepada semua Rasul dan bersyukur kepada Allah/Tuhan sekalian alam

Salam kepada Anda “Um El Bushra” dan kepada para pendahulu Anshar yang terpilih di era diskusi sebelum hari kemunculan (kehadiran), mereka yang telah melihat kebenaran dalam pesan dan mereka yang Allah telah memilihnya untuk menyebarkan perihal tersebut.

Kedudukan orang-orang yang peduli di antara kalian, adalah para Ansharku tercinta, Saya bersumpah demi Allah/Tuhan jika Saya tidak khawatir kepada kalian terhadap kemungkinan gangguan, Saya pasti akan katakan kedudukan kalian yang sebenarnya, kedudukan dari orang-orang yang peduli dari para ansharku diantara bangsa-bangsa pada hari kehadiran/kemunculan.

Ini karena amal ibadah tertinggi dengan derajat ibadah tertinggi (superior) kepada Tuhan kalian, dan paling baik dari umat manusia adalah Muslim, dan orang terbaik dari umat Muslim adalah yang beriman, dan orang beriman yang paling baik adalah yang bertakwa, dan orang yang bertakwa yang paling baik adalah yang sholeh, dan orang sholeh yang paling baik adalah orang yang dekat kepada Allah, dan orang yang dekat kepada Allah yang paling baik adalah para hamba yang suci, dan para hamba yang suci yang paling baik adalah orang-orang yang mencintai Allah dan mereka dicintai Allah, orang-orang yang mencintai Allah Tuhan sekalian alam adalah mereka yang menolak surga dan sehingga mereka bersatu bersama sebagai orang-orang yang paling baik, dan mereka mengatakan; Tuhan kalian telah mengizinkan kalian dalam kitab, kepada hamba-hamba yang sholeh kalian akan mendapat kesenangan. Kemudian ketika kalian menolak kesenangan dari surga imam kalian berkata: kami menginginkan kesenangan terbesar, janji-Mu adalah benar, dan Engkau maha merahmati atas semuanya, kemudian tuhan mereka mengatakan: kalian telah mengatakan kebenaran, inilah mengapa Aku ciptakan kalian, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti para Nabi dan syahid tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kebanyakan orang melebih-lebihkan dan membesar-besarkan para Nabi dan meninggalkan makna dari mendekatkan diri pada Allah dan lebih mencintai-Nya, meninggalkan hal ini untuk mereka, karena itulah kebanyakan orang beriman sambil menyekutukan Allah, walaupun Nabi Muhammad SAW telah menasehati mereka ke jalan yang benar, kecuali jika mereka memang berpikir.

إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقربهم ومجلسهم من ربهم
Demi Allah akan ada hamba-hamba yang bukan Nabi atau syahid, dipuji oleh para Nabi dan berjihad pada hari penghakiman, keinginan mereka adalah kedekatan di sisi Allah

Dari Al-Qur'an Saya dapat membuktikan derajat mereka kepada Tuhan mereka. Orang-orang yang peduli dari para ansharku; cinta kalian kepada Allah lebih besar dari segalanya, kalian telah bersaing dalam mencintai-Nya dan datang dekat pada-Nya dan menikmati kenikmatan terbesar dengan-Nya, tidak pernah menjadikan para Nabi dan Mahdi Al-Muntazhar sebagai perantara antara kalian dan Allah maka Allah tidak merendahkan derajat kalian. Semoga Dia mensucikan hati kalian dari mempersekutukan Allah

Kalian adalah orang-orang yang memiliki hati yang telah disatukan dalam mencintai Allah ketika kalian tidak saling mengenal satu sama lain, berada pada tempat-tempat yang berbeda di dunia. Allah akan segera mempersatukan kalian dengan Imam Mahdi Al-Muntazhar dan kalian akan datang dari tempat-tempat yang berbeda. Kalian telah menjawab panggilan untuk menuju kenikmatan terbesar, kenikmatan yang menjadikan Allah ridha dengan para hamba-Nya, yang lebih besar dari surga, dan inilah mengapa Dia menciptakan kalian. Maka semoga kalian menemukan kemantapan karena itu Saya bersumpah demi Allah yang maha esa Tuhan yang satu, tidak ada seorangpun yang dapat menipu atau mengganggu mereka yang mengetahui kebenaran dari nama terbesar Allah, yaitu keterangan dari-Nya menjadi ridha dari-Nya kepada hamba-hamba-Nya, kalian telah mengetahui bahwa ini adalah kebenaran bahwa ini adalah benar-benar kenikmatan terbesar, lebih besar dari surga-Nya tanpa keraguan, dan ini karena kalian peduli atas hal ini sementara kalian masih berada di dunia. Mereka adalah orang-orang yang yang menilai/memikirkan Tuhan mereka dengan kebenaran secara baik dan benar.

Apabila seseorang akan mengatakan pada mereka: berikanlah senilai satu atom dari cintamu kepada Allah dan sebagai balasan, kalian akan berjaya dan memiliki semua langit dan bumi dalam kehidupan ini dan di kemudian hari, maka dia akan menolak semuanya dan lebih memilih tambahan dari cinta kepada Allah senilai atom, dan menjadi lebih dekat kepada Allah, dan berusaha keras untuk menjadikan Allah ridha kepada semua ciptaan-Nya. Mereka adalah orang-orang yang menilai Allah dengan kebenaran secara baik dan benar. Kalian akan mengetahui kabar mereka di hari ketika orang-orang berdiri menghadap Tuhan mereka. Saya tidak mengenal mereka kecuali beberapa saja, hanya beberapa saja kabarnya yang telah diterima.

Salam kepada semua Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam

Saudara Kalian

Imam Mahdi Nasser Mohamed Al-Yemeni

http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?819-The-Best-of-the-Best-of-People

No comments:

Post a Comment